Slovenia Postal Code according to places

List of Locations

  Ljubljana Črnuče   Ljubljana Šmartno   Komenda
  Trojane   Domžale   Ljubljana dostava
  Laze v Tuhinju   Dob   Trzin
  Lukovica   Smlednik   Motnik
  Medvode   Ljubljana poštni predali   Ljubljana Šentvid
  Vodice   Mengeš   Radomlje
  Blagovica   Kamnik   Stahovica
  Moravče   Ljubljana Polje   Vače
  Litija   Polšnik   Ljubljana Dobrunje
  Dole pri Litiji   Sava   Dol pri Ljubljani
  Šmartno pri Litiji   Gabrovka   Primskovo
  Višnja Gora   Grosuplje   Škofljica
  Šmarje Sap   Ig   Kresnice
  Ivančna Gorica   Velike Lašče   Ribnica
  Draga   Ortnek   Videm Dobrepolje
  Zagradec   Krka   Brezovica pri Ljubljani
  Kočevska Reka   Šentvid pri Stični   Sodražica
  Loški Potok   Kočevje   Rob
  Struge   Vas   Dolenja vas
  Turjak   Osilnica   Stara Cerkev
  Preserje   Horjul   Stari trg pri Ložu
  Rovte   Logatec   Dobrova
  Polhov Gradec   Hotedršica   Borovnica
  Notranje Gorice   Vrhnika   Log pri Brezovici
  Cerknica   Begunje pri Cerknici   Izlake
  Nova vas   Rakek   Zagorje ob Savi
  Grahovo   Kisovec   Trbovlje
  Podkum   Čemšenik   Dobovec
  Ljubljana   Zidani Most   Loka pri Zidanem Mostu
  Dol pri Hrastniku   Hrastnik   Radeče
  Miklavž na Dravskem polju   Maribor dostava   Zgornja Kungota
  Maribor poštni predali   Starše   Marjeta na Dravskem polju
  Šentilj v Slovenskih goricah   Zgornja Velka   Sladki Vrh
  Jurovski Dol   Pesnica pri Mariboru   Pohorje
  Ceršak   Voličina   Jakobski Dol
  Benedikt   Sv Ana v Slovenskih goricah   Jarenina
  Lenart v Slovenskih goricah   Pernica   Zgornja Korena
  Malečnik   Sv Trojica v Slovenskih goricah   Cerkvenjak
  Spodnji Duplek   Vitomarci   Dornava
  Trnovska vas   Ptuj   Destrnik
  Juršinci   Miklavž pri Ormožu   Sveti Tomaž
  Velika Nedelja   Zavrč   Kog
  Ivanjkovci   Ormož   Polenšak
  Cirkulane   Videm pri Ptuju   Podgorci
  Gorišnica   Markovci   Središče ob Dravi
  Zgornji Leskovec   Stoperce   Hoče
  Žetale   Podlehnik   Hajdina
  Slovenska Bistrica   Zgornja Polskava   Orehova vas
  Zgornja Ložnica   Makole   Oplotnica
  Poljčane   Fram   Šmartno na Pohorju
  Majšperk   Laporje   Lovrenc na Dravskem polju
  Ptujska Gora   Kidričevo   Cirkovce
  Lovrenc na Pohorju   Rače   Pragersko
  Ruše   Fala   Bistrica ob Dravi
  Limbuš   Kamnica   Selnica ob Dravi
  Podvelka   Ožbalt   Sv Duh na Ostrem Vrhu
  Bresternica   Kapla   Muta
  Ribnica na Pohorju   Radlje ob Dravi   Vuzenica
  Vuhred   Dravograd   Maribor
  Libeliče   Slovenj Gradec   Šentjanž pri Dravogradu
  Prevalje   Mežica   Šmartno pri Slovenj Gradcu
  Trbonje   Ravne na Koroškem   Mislinja
  Črna na Koroškem   Kotlje   Podgorje pri Slovenj Gradcu
  Vitanje   Šmartno v Rožni dolini   Celje dostava
  Škofja vas   Celje poštni predali   Ljubečna
  Nova Cerkev   Vojnik   Stranice
  Slovenske Konjice   Loče   Dobrna
  Frankolovo   Zreče   Teharje
  Dramlje   Dobje pri Planini   Šmarje pri Jelšah
  Ponikva   Bistrica ob Sotli   Grobelno
  Rogaška Slatina   Kalobje   Loka pri Žusmu
  Podsreda   Planina pri Sevnici   Štore
  Buče   Šentjur   Rogatec
  Kozje   Podplat   Podčetrtek
  Pristava pri Mestinju   Velenje dostava   Prebold
  Sveti Štefan   Lesično   Gorica pri Slivnici
  Šempeter v Savinjski dolini   Laško   Mozirje
  Petrovče   Šoštanj   Prevorje
  Luče   Griže   Jurklošter
  Ljubno ob Savinji   Polzela   Tabor
  Velenje   Gomilsko   Nazarje
  Šentrupert   Celje   Zgornja Besnica
  Gornji Grad   Naklo   Rimske Toplice
  Velenje poštni predali   Braslovče   Kranj poštni predali
  Rečica ob Savinji   Solčava   Kranj dostava
  Vransko   Žalec   Šmartno ob Dreti
  Topolšica   Šmartno ob Paki   Duplje
  Preddvor   Zgornje Jezersko   Šenčur
  Radovljica   Golnik   Poljane nad Škofjo Loko
  Cerklje na Gorenjskem   Brnik aerodrom   Žabnica
  Brezje   Sovodenj   Sorica
  Visoko   Mavčiče   Žiri
  Škofja Loka   Selca   Železniki
  Gorenja vas   Kamna Gorica   Zgornje Gorje
  Lesce   Kropa   Hrušica
  Blejska Dobrava   Begunje na Gorenjskem   Podnart
  Kranjska Gora   Bled   Jesenice
  Srednja vas v Bohinju   Žirovnica   Gozd Martuljek
  Bohinjska Bela   Tržič   Rateče Planica
  Mojstrana   Bohinjsko jezero   Bohinjska Bistrica
  Križe   Nova Gorica dostava   Kojsko
  Nova Gorica poštni predali   Kranj   Deskle
  Dobrovo v Brdih   Bovec   Kanal
  Kal nad Kanalom   Most na Soči   Ročinj
  Tolmin   Kobarid   Log pod Mangartom
  Srpenica   Soča   Breginj
  Grahovo ob Bači   Dobravlje   Grgar
  Solkan   Črniče   Čepovan
  Podbrdo   Trnovo pri Gorici   Ajdovščina
  Šempas   Podnanos   Col
  Idrija   Črni Vrh nad Idrijo   Slap ob Idrijci
  Vipava   Godovič   Cerkno
  Spodnja Idrija   Šempeter pri Gorici   Miren
  Kostanjevica na Krasu   Volčja Draga   Senožeče
  Divača   Dutovlje   KoperCapodistria dostava
  Lokev   Komen   Dornberk
  Prvačina   Nova Gorica   KoperCapodistria poštni predali
  Renče   Branik   Štanjel
  Hruševje   Sežana   Podgorje
  Vremski Britof   Postojna   Kozina
  Prestranek   Ilirska Bistrica   Planina
  Obrov   Prem   Podgrad
  Materija   Pivka   Knežak
  Jelšane   Košana   Dekani
  Ilirska Bistrica Trnovo   Pobegi   Marezige
  Šmarje   Gračišče   Črni Kal
  AnkaranAncarano   Škofije   IzolaIsola
  Novo mesto poštni predali   Koper   PortorožPortorose
  PiranPirano   StrunjanStrugnano sezonska pošta   Dobrnič
  SečovljeSicciole   Trebnje   Novo mesto dostava
  Velika Loka   Veliki Gaber   Mirna Peč
  Šmarješke Toplice   Trebelno   Mokronog
  Globoko   Čatež ob Savi   Otočec
  Zdole   Bizeljsko   Dobova
  Artiče   Kapele   Sromlje
  Jesenice na Dolenjskem   Mirna   Brežice
  Krška vas   Pišece   Cerklje ob Krki
  Krško   Bučka   Škocjan
  Raka   Zabukovje   Sevnica
  Stopiče   Senovo   Brestanica
  Koprivnica   Leskovec pri Krškem   Šentjanž
  Krmelj   Blanca   Tržišče
  Boštanj   Studenec   Podbočje
  Kostanjevica na Krki   Šentjernej   Brusnice
  Metlika   Straža   Črnomelj
  Uršna sela   Dvor   Semič
  Gradac   Stari trg ob Kolpi   Adlešiči
  Dolenjske Toplice   Dragatuš   Hinje
  Suhor   Vinica   Žužemberk
  Novo mesto   Murska Sobota dostava   Puconci
  Murska Sobota poštni predali   Mačkovci   Petrovci
  Šalovci   Bogojina   HodošHodos
  ProsenjakovciPartosfalva   Križevci   Martjanci
  LendavaLendva   Fokovci   Velika Polana
  DobrovnikDobronak   Kobilje   Moravske Toplice
  Turnišče   Beltinci   Odranci
  Veržej   Ljutomer   Črenšovci
  Kuzma   Cankova   Gornja Radgona
  Murska Sobota   Apače   Tišina
  Grad   Križevci pri Ljutomeru   Sv Jurij ob Ščavnici
  Spodnji Ivanjci   Mala Nedelja   Radenci
  Bodonci   Rogašovci

You can find Slovenia Postal Code above. You can see map of Slovenia below. Slovenia is a state situated in country Slovenia. To find the population of Slovenia, click link below.

Click here to Find Population of Slovenia

Purchase Postal Code Database

You can purchase the postal code database from Here. Please Contact Us from Contact Page