Geita Mkoa Postal Code according to places

List of Locations

  Bugelenga   Msasani   Bukombe
  Ikalanga   Ilalwe   Imalanguzu
  Itunga   Nasihukulu   Busonzo
  Kabagole   Nakayenze   Nalusunguti
  Nampalahala   Butinzya   Katome
  Miyenze   Silamila   Bulangwa
  Buntubuli   Igulwa   Katente
  Bugando   Iyogelo   Nyamakunkwa
  Shibingo   Ifunde   Ishololo
  Kagwe   Kidete   Lyambamgongo
  Bugege   Bwenda   Mji Mwema
  Namunge   Nasiluluma   Nyamalandula
  Shilabela   Bulega   Ibambilo
  Kakoyoyo   Kazibizyo   Mtinga
  NgAnzo   Kazilamuyaye   Msangila
  Msasa   Namsega   Bulumbaga
  Ikuzi   Kasozi   Msonga
  Nampagwe   Businda   Ihulike
  Kiziba   Mwalo   Ibamba
  Kabuhima   Kanembwa   Lyobahika
  Uyovu   Bukome   Buzirayombo
  Katale   Mkungo   Nyabilezi
  Nyakato   Buseresere   Buyoga
  Ibondo   Imwelo   Mapinduzi
  Muranda   Mwabagalu   Butengo
  Butobela   Mutundu   Mwendakulima
  Rumasa   Buziku   Ihanga
  Lwantaba   Majengo   Nyampalahala
  Nyarutefye   Bukiriguru   Bwanga
  Itanga   Izumangabo   Kakora
  Kalembela   Minkoto   Nyarututu
  Busaka   Bwera   Igando
  Bwina   Mbuye   Murumba
  Bugwego   Bupandwampuli   Bwongera
  Katete   Mkolani   Chato
  Kitela   Mkuyuni   Msilale
  Busalala   Ichwankima   Imalabupina
  Ilemela   Kanyama   Nyambogo
  NyangHomango   Ilyamchele   Kawimyole
  Kisesa   Ilelema   Iparamasa
  Kinsabe   Lubeda   Mnekezi
  Mwabasabi   Idoselo   Ipandikilo
  Kachwamba   Igalula   Kasenga
  Kihula   Magiri   Mwangaza
  Mwekako   Chabulungo   Katende
  NgWabaruhi   Bukamila   Butarama
  Kibehe   Kikumbaitale   Nyisanzi
  Imalamawazo   Kamanga   Kasala
  Kibumba   Mabila   Makurugusi
  Musasa   Katemwa   Mkombozi
  Muganza   Nyabilele   Nyabugera
  Rutunguru   Itale   Kahumo
  Lubambangwe   Mlimani   Muungano
  Kalebezo   Nyakakarango   Nyambiti
  Nyamirembe   Kakeneno   Kanyindo
  Nyantimba   Nyarutembo   Bugalama
  Kifufu   Lwenge   Misiri
  Bugulula   Isabilo   Kasota
  Nyamilyango   Bujula   Mduhani
  Ngula   Nyamibago   Bugogo
  Ihega   Ikina   Ntono
  Bukondo   Chankorongo   Kageye
  Kitigiri   Lulama   Nyansalala
  Bulela   Bumanji   Gamashi
  Nyaseke   BungWangoko   Chabulongo
  Mshinde   Busanda   Lubanda
  Shilungule   Butobelo   Mhande
  Nyakagwe   Shahende   Chigunga
  Kabugozo   Nungwe   Nyakafulo
  Nyamwilolelwa   Saragulwa   Bunegezi
  Igenge   Ikulwa   Bulangedi
  Ibisabageni   Igaka   Isulwabutunde
  Nyakaduka   Buhangazi   Kagu
  Kibwela   Nyawilimilwa   Kabayole
  Kakubilo   Luhara   Nyabalasana
  14 Kambarage   Buchundwankende   Buhalahala
  Elimu   Ibolelo   Ilungwe
  Iseni   Katoma   Kivukoni
  Magogo   Mbugani   Mission
  Mkoani   Moringe   Msalala Road
  Mwatulole   Mwembeni   Nshinde
  Nyamakale   Nyantororo A   Nyantororo B
  Nyanza   Nyerere Road   Shinde
  Tambukareli   Ujamaa   Uwanja
  Bushishi   Imalampaka   Kamena
  Ndelema   Nyabulolo   Nyalwanzaja
  Nyashihima   Isamilo   Kamahanga
  Kashinda   Mkolani II   Ibanda
  Kanyala   Kasamwa   Nyabubele
  Kaseme   Kasesa   Katangalo
  Magenge   Munekezi   Nyamalulu
  Chelameno   Njingami   Nyakazeze
  Nyambaya   Nyamboge   Kaduda
  Katoro   Lubanga   Mtakuja
  Mwamtilwa   NgWabagalu   Buziba
  Ilangasika   Kilombero   Lwamgasa
  Bweya   Idiselo   Lwezera
  Nyarubanga   Mbabani   Mgusu
  Mpomvu   Nyakabale   Nyamalembo
  Butwa   Ihumilo   Izumacheli Kisiwani
  Mharamba   Mnyala   Nkome
  Chikobe   KasangWa   Nyachiluluma
  Nyakasenya   Isima   Luhuha
  Mwenegezi   Nyakagomba   Bufunda
  Buyagu   Kashishi   Kasungamile
  Nyakamwaga   Buzanaki   Lwamwizo
  Nyamalimbe   Nyamigogo   NyangHanga
  Chibingo   Inyala   Nyamigoja
  Mwagimagi   Nyanguku   Shinamwenda
  Busolwa B   Ililika   Kyaruyeye
  Mawempiru   Mhama B   Nyarugusu
  Wigo   Igate   Nzera
  Sungusira   Buligi   Chanika
  Kaseni   Senga   Bukandwe
  Kanegere   Maguta   Nhugwiza
  Bugalagala   Busabaga   Ikobe
  Ishigamva   Buzigozigo   Ikunguigazi
  Imbabula   Kagera   Mwingilo
  Ilolangulu   Kanangwe   Msendamila
  Mubamba   Buluhe   Bunyihuna
  Busambilo   Iponya   Nsango
  Nyashimba   Isebya   Kiseke
  Mugelele   Nyashinge   Kakumbi
  Luganga   Mgaya   Mpakali
  Mponda   Bugomba   Kabanga
  Kashelo   Lulembela   Nyakonga
  Buloda   Ilangale   Masumbwe
  Nyakasaluma   Shenda   Bwelwa
  Bwendaseko   Iboya   Kasobe
  Mwanza   Nambubi   Kisumo
  Nanda   Nyanghologo   NyangHwale
  Bulongo   Bwendamwizo   Isenengeja
  Ivumwa   Lwazeze   Ngemo
  Nyitundu   NgHomolwa   Nyanhwiga
  Lubeho   Nyakafulu   Shinyanga A
  Shinyanga B   Bulilila   Bulugala
  Isungabula   Kasaka   Mlange
  Nyasato   Bunigonzi   Buzigula
  Kadoke   Mlale   Mwabukwalule
  Shibutwe   Ushetu   Ushirika
  Bukwimba   Bulangale   Kasumbuya
  Lyulu   Nundu   NyangHolongo
  Busolwa   Ifugandi   Kaboha
  Shibalanga   Shibuba   Izunya
  Kanegele   Mwamakiliga   Kafita
  Kayenze   Lushimba   Bululu
  Kabiga   Kitongo   Nyamtukuza
  Nyangalamila   Bukungu   Bumanda
  Ikangala   Khalumwa   Iyenze
  Mwingiro   Nghwasabuka   Nyamikonze
  Bujulamiyenze   Idetemya   Nyabulanda
  Nyashilanga   Ibambila   Nyakaswi
  Kasubuya   Nyalubele   Nyaluguguna
  Nyinjundu   Isonda   Kijinga
  Mimbili   Nyungwa   Ihushi
  Lubando   Mhama A   Nyamgugwa
  Shabaka   Wavu

You can find Geita Mkoa Postal Code above. You can see map of Geita Mkoa below. Geita Mkoa is a state situated in country Tanzania. To find the population of Tanzania, click link below.

Click here to Find Population of Tanzania

Purchase Postal Code Database

You can purchase the postal code database from Here. Please Contact Us from Contact Page